Regulamin imprezy Dinner in the Sky®


1. Dinner in the Sky odbywa się przy stole zawieszonym na wysokości kilkudziesięciu metrów nad ziemią. Całe wydarzenie nadzorują i przygotowują najlepsi specjaliści z branży.
2. Dinner in the Sky odbędzie się w czerwcu 2013 dokładny dzień realizacji zostanie opublikowany na stronie www.wyjatkowyprezent.pl oraz podany do ogólnej informacji nie później niż 28 lutego 2013
3. Uczestnicy mają prawo wstępu na teren obiektu w godzinach ustalonych z Centrum Rezerwacji.
4. Udział w Dinner in the Sky jest biletowany, bilety można kupić tylko poprzez serwis www.wyjatkowyprezent.pl
5. Kupując Voucher (bilet), uczestnik imprezy biletowanej akceptuje regulamin imprezy.
6. Bilet upoważnia do udziału w Dinner in the Sky w zakresie zależnym od rodzaju wykupionego Vouchera. Każdy Voucher zawiera w swoim opisie informację co dokładnie przysługuje uczestnikowi po okazaniu Vouchera i uprzedniej rezerwacji miejsca.
7. Aby móc uczestniczyć w Wydarzeniu należy po dokonaniu zakupu oraz opłaceniu zamówienia dokonać rezerwacji.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem imprezy w okolicznościach za które nie ponosi odpowiedzialności, w tym do przełożenia wjazdu w czasie np. na późniejszą godzinę lub następny dzień oraz odwołania imprezy z ważnego powodu - żałoby narodowej czy pogody uniemożliwiającej realizację wydarzenia (burza, pioruny, wiatr powyżej 10 m/s).
9. W przypadku odwołania całego wydarzenia, klientowi przysługuje prawo do udziału w kolejnym Dinner in the Sky w okresie ważności posiadanego Vouchera (12 miesięcy od dnia zakupu) lub wymiana Vouchera na dowolny inny z ofery serwisu www.wyjatkowyprezent.pl
10. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
11. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Organizatora, Ochrony oraz Kierownika Dinner in the Sky
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników (telefon, portfel, klucze itp.), które mogą ulec zniszczeniu na skutek wypadnięcia z platformy (np. z kieszeni itp.)
13. Uczestnikiem wydarzenia nie mogą być osoby z chorobami serca lub w ciąży oraz o wzroście niższym niż 150 cm.
14. Uczestnikiem Imprezy może być osoba małoletnia (minimalny wzrost 150 cm), jedynie pod opieką przedstawiciela ustawowego, opiekuna lub innej upoważnionej osoby dorosłej - jedynie na podstawie wykupionego Vouchera (biletu), który to taką możliwość dopuszcza.
15. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy poprzez m.in.:
a) punkt informacyjny oznaczony „Recepcja WyjatkowyPrezent.pl”
b) ochronę
16. Organizator - w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi - jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
17. Zasady bezpieczeństwa dla Gości:
a) Kiedy stół zostanie podniesiony na rozpoczęcie sesji, powinien się zatrzymać na wysokości 5-8 metrów, tak, aby Kierownik mógł objaśnić gościom reguły bezpieczeństwa. 
b) Wszyscy członkowie załogi i osoby zaproszone na platformie noszą pełną uprząż typu Petz Newton, która jest przypięta do platformy lecz umożliwiająca mobilność w przypadku interwencji.
c) Uczestnicy są przypięci w fotelach przez Safety Team.
d) Obowiązują ograniczenia ze względów medycznych: ciąża, choroby serca,(o okolicznościach tych obowiązani są poformować kierownika DITS uczestnicy wydarzenia) Obowiązują ograniczenia skorzystania z platformy dotyczące wzrostu: min 150 cm.
e) Osoby niepełnoletnie powinny posiadać pisemne zezwolenie na korzystanie z DITS od opiekunów prawnych.
f) Nie wolno niczego zrzucać ani upuszczać ze stołu.
g) Palenie w czasie lotu jest zabronione.
h) Na platformę nie będą wpuszczane osoby pod wyraźnym wpływem alkoholu, narkotyków lub osoby agresywne – decyzję podejmuje Kierownik DITS.
i) Kierownik DITS odpowiada za bezpieczeństwo podczas Eventu, dlatego zawsze ma prawo odmówić wstępu uczestnikowi bez podania przyczyny.
j) Za usunięcie osób z terenu, stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa Gości oraz DITS przed lub w trakcie trwania Eventu odpowiada Ochrona.
k) Obszar bezpieczeństwa powinien być zawsze ogrodzony stalowymi barierkami, tak żeby podczas obsługiwania stołu powierzchnia pod nim była zawsze wolna od ludzi.
l) Przy umieszczaniu Gości przy stole, należy zapraszać osoby w parach, co pomoże zachować kontrolę nad obszarem bezpieczeństwa.
m) Widzom nie wolno przebywać na terenie strefy bezpieczeństwa
n) Podczas pracy na platformie DITS zabronione jest wykonywanie gwałtownych ruchów osób znajdujących się na platformie i ruchów żurawia, które mogłyby doprowadzić do rozbujania.
18. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.wyjatkowyprezent.pl  

 

WyjatkowyPrezent.pl
CGB Sp. z o.o.

Aby poszukiwania prezentu były jeszcze lepsze, używamy ciasteczek (ang. cookies) w celach statystycznych i marketingowych. Przeczytaj więcej w Polityce Prywatności.