Rozwiązania podatkowe dla biznesu


1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Zg. z art.21 ust.1 pkt.67 updf świadczenia pieniężne i rzeczowe otrzymane przez pracownika ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych są zwolnione z PIT do wysokości 380 zł rocznie. Jeżeli pracownik otrzyma w danym roku z zfśs świadczenia o większej wartości – od nadwyżki ponad 380 zł powinna zostać pobrana zaliczka na PIT. Świadczenia z funduszu socjalnego są ponadto zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Dowiedz się więcej


2. Prezenty dla partnerów biznesowych:
W art. 21 ust. 1 pkt 68a updof ustawodawca wskazał, że zwalnia się od podatku wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Dowiedz się więcej 

 

3. Sprzedaż premiowa
Nagrody związane ze sprzedażą premiową opodatkowane są ryczałtowo podatkiem o stawce 10%.
Zwolniona z opodatkowania pozostają kwoty uzyskane ze sprzedaży premiowej do wartości 760 zł. Kwota ta dotyczy jednorazowo realizowanej sprzedaży premiowej, przy czym nie stosuje się jej do nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.
Przez sprzedaż premiową uznać należy taką sprzedaż, która stanowi dodatkowe świadczenie, poza główną sprzedażą dokonywaną dla nabywcy. Stanowić ona może premię za realizację określonego obrotu lub za nabycie produktów określonej wartości lub po prostu za nabycie określonego produktu.

Dowiedz się więcej

 

Masz jeszcze jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Dział B2B i Programów Lojalnościowych

Telefon: 511 072 061


Ada Stokowska
Senior Account Manager B2B
Telefon: 513 070 002
ada@wyjatkowyprezent.pl I b2b@wyjatkowyprezent.pl


Jakub Kurzaj
Account Manager B2B
Telefon: 789 206 473
jakub.kurzaj@wyjatkowyprezent.pl | b2b@wyjatkowyprezent.pl

Aby poszukiwania prezentu były jeszcze lepsze, używamy ciasteczek (ang. cookies) w celach statystycznych i marketingowych. Przeczytaj więcej w Polityce Prywatności.